2008  
     2007  
     2005  
     2003  
     2002  
     2001  
     2000  
     1999  
     1998  
     1997  
 1996  
     1994  
     1993  
     1992  
     1991  
     1990  
     1989  
     1987  
     1986  
     1985  Çaysal Kuraklık, 1996, 50x50x10 cm. Karışık Teknik - 1000 °C